Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng line graph (biểu đồ đường)

Để hiểu dễ dàng hơn về bài viết này, chúng ta cùng xem một ví dụ cụ thể:

Hình ảnh biểu đồ đường thể hiện lượng khí thải CO2 trung bình của mỗi người ở 4 nước từ năm 1967 đến năm 2007

Bước 1: Phân tích đề bài

Phân tích đề bài là bước quan trọng, nó quyết định sự thành công của bạn trong việc viết bài. Hãy trả lời 5 câu hỏi sau để hiểu rõ về đề bài:

 • Topic – Đối tượng trong biểu đồ là gì? – Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trung bình của mỗi người

 • Place – Số liệu trong biểu đồ lấy từ đâu? – Ở 4 nước: United Kingdom, Sweden, Italy, Portugal

 • Number of factors – Có bao nhiêu yếu tố được đề cập trong biểu đồ? – 4 yếu tố được đề cập

 • Time – Số liệu trong biểu đồ lấy từ thời điểm nào? – Từ năm 1967 đến năm 2007, có 5 mốc thời gian

Thời điểm hiện tại là mốc thời gian, bạn phải xác định thì hiện tại – quá khứ – tương lai để viết bài.

Trong ví dụ này, tất cả các mốc thời gian đều nằm trước năm 2022, vì vậy chúng ta sử dụng thì quá khứ để diễn đạt.

 • Unit of measurement – Đơn vị đo của số liệu trong biểu đồ là gì? – Bằng metric tonnes (tấn)

Bước 2: Viết phần Giới thiệu

Bạn cần thay đổi lại đề bài mà không được sao chép trực tiếp. Có hai cách để làm điều này:

Cách 1: Sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa

Ví dụ:

 • Show = compare = illustrate

 • From… to = between… and… = over a period of… years starting from…

Cách 2: Thay đổi cấu trúc ngữ pháp

Ví dụ: Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động hoặc ngược lại

Trong ví dụ trên, đề bài là: The line graph below shows the average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal from 1967 to 2007.

→Giới thiệu: Biểu đồ đường dưới đây mô tả lượng CO2 mỗi người thải ra ở bốn nước trong suốt 40 năm, từ năm 1967.

Bước 3: Viết Tổng quan

Bạn cần xác định hai điểm nổi bật nhất trong biểu đồ để viết câu tổng quan, có thể chọn trong các ý sau:

 • Đặc điểm xu hướng chung: Xu hướng các đường như thế nàoil, tăng, giảm, hay ổn định.

 • Sự thay đổi nổi bật: Đường nào tăng nhiều nhất, giảm nhiều nhất? Hoặc đường nào có số liệu lớn nhất, thấp nhất. Tìm điểm đặc biệt nhất trên biểu đồ để gây ấn tượng với người chấm điểm.

 • Lưu ý là không nên đưa số liệu cụ thể vào tổng quan vì điều đó sẽ được thể hiện trong phần Thân bài.

Tổng quan là phần rất quan trọng của bài viết và nếu không viết, bạn sẽ chỉ được nửa số điểm. Tuy nhiên, chỉ cần viết khoảng 1-2 câu về phần này để không lãng phí thời gian. Câu 1 miêu tả điểm đặc biệt thứ nhất. Câu 2 miêu tả điểm đặc biệt thứ hai và thường có thêm từ “Ngoài ra/ Hơn nữa…” ở đầu câu.

Một số từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 1 biểu đồ đường:

 • Looking at the chart/ It is clear that…/ Obviously,…/ It is obvious that… / As can be seen from the graph/ chart,… sử dụng ở đầu đoạn để người đọc nhận biết được đây là phần Tổng quan.

 • Các từ miêu tả xu hướng như: increase, rise, climb, oscillate >< decrease, decline, dwindle, unchanged. Nếu tất cả các số liệu cùng tăng hoặc cùng giảm, có thể sử dụng cấu trúc: The numbers/ percentages/ amounts…. of A, B, C and D increase/ decrease over the period shown.

 • Cấu trúc “While + mệnh đề”, với mệnh đề miêu tả xu hướng trái ngược. Ví dụ: While the numbers/percentages… of A and B decrease, the figures for C and D increase.

 • Sử dụng cấu trúc so sánh hơn nhất để thể hiện số liệu cao nhất trên biểu đồ.

 • Miêu tả sự thay đổi của đường có sự chênh lệch số liệu giữa điểm đầu và điểm cuối cao nhất (đường có sự thay đổi lớn nhất trên biểu đồ)

→ Trong ví dụ trên, Tổng quan có thể được viết như sau:

Nhìn vào biểu đồ, mỗi người ở Thụy Điển hoặc Vương quốc Anh thải ít CO2 hơn trong suốt thời kỳ nghiên cứu, nhưng lượng CO2 thải ra ở Ý và Bồ Đào Nha lại tăng lên. Người dân Vương quốc Anh đã tạo ra lượng CO2 nhiều nhất trong suốt lịch sử.

Bước 4: Chọn ý tưởng và viết Thân bài 1 & Thân bài 2

Hãy viết khoảng 4-5 câu cho mỗi Thân bài. Dựa trên số đường trong biểu đồ, chúng ta có hai cách chọn ý tưởng để tạo thành 2 đoạn như sau:

Cách 1: Áp dụng cho tất cả biểu đồ có 3 đường trở xuống và cả biểu đồ có 3 đường trở lên. Nhóm các đối tượng thành 2 khoảng thời gian để so sánh. Ưu điểm của cách này là chúng ta có thể so sánh các đối tượng cùng một khoảng thời gian.

Miêu tả số liệu của các đối tượng trong năm đầu tiên cho đến khoảng thời gian giữa với sự thay đổi nổi bật (thay đổi hướng của đường, tăng mạnh hoặc đang tăng rồi giảm,…). Hãy mô tả từ số liệu cao nhất đến số liệu thấp nhất.

 • Thân bài 2: So sánh trong khoảng thời gian giữa – cuối

Bạn cần nhấn mạnh sự thay đổi xu hướng của các đường, đồng thời mô tả chi tiết từng đường và từng xu hướng.

Cách 2: Nhóm các đường có cùng xu hướng để mô tả. Đây là lựa chọn tốt cho những biểu đồ có nhiều đường để tránh nhầm lẫn.

 • Thân bài 1: Nhóm các đường tăng để mô tả từ đầu đến cuối

 • Thân bài 2: Nhóm các đường giảm hoặc ổn định để mô tả

Thân bài được coi là phần quan trọng nhất của bài viết, là nơi bạn thể hiện khả năng của mình. Trong phần này, bạn phải áp dụng tất cả các kỹ năng từ phân tích, tổng hợp đến vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp chính xác và hợp lý. Ngoài ra, cần sử dụng câu từ mượt mà để bài viết liên kết, mạch lạc và rõ ràng. Vì vậy, để đạt điểm cao, hãy thường xuyên rèn luyện vốn từ vựng và các kỹ năng cần thiết.

Trong ví dụ trên, với biểu đồ có hơn 3 đường, chúng ta có thể chọn cách 1 để mô tả:

 • Thân bài 1: Vào năm 1967, nước Anh mỗi người tạo ra khoảng 11 tấn CO2, tiếp theo là Thụy Điển với 9 tấn. Để so sánh, mỗi người Ý thải ra hơn 4 tấn, gấp ba lần người Bồ Đào Nha.

 • Thân bài 2: Từ đó, lượng CO2 trung bình thải ra ở Anh dần giảm xuống dưới 9 tấn trong khi con số ở Thụy Điển, sau khi tăng thêm 1 tấn trong thập kỷ đầu tiên, cũng giảm một cách vừa phải xuống dưới 6 tấn vào cuối giai đoạn thập kỷ. Ngược lại, mỗi người Ý tiếp tục thải ra nhiều CO2 hơn với con số gia tăng đến gần 8 tấn vào năm 2007, so sánh với mức gia tăng tương đương khoảng 6 tấn ở Bồ Đào Nha.

Bước 5: Hoàn thành bài viết

Sau khi đã áp dụng các phương pháp viết cho biểu đồ đường trong IELTS và hoàn thành các phần, bạn cần kiểm tra lại toàn bài.

Lưu ý một số lỗi thường gặp:

 • Không được nhập ý kiến cá nhân vào bài viết mà chỉ miêu tả chính xác những gì biểu đồ cho thấy. Nếu bạn nhập ý kiến cá nhân, bài viết trở thành đoán đoán, thậm chí sai sự thật.

 • Tổng quan không đưa ra thông tin cần thiết, không chỉ ra điểm nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Miêu tả chi tiết từng đường. Việc viết nhiều chi tiết như vậy sẽ làm cho bài viết không thể hiện được sự so sánh giữa các đối tượng và người đọc sẽ không có cái nhìn tổng quát về biểu đồ. Tập trung miêu tả sự thay đổi của từng đối tượng mà quên đi sự chênh lệch giữa chúng. Hãy kết hợp hai điều này để rõ ràng về sự tăng giảm và mối quan hệ giữa các đối tượng.

 • Không ghi quá nhiều thông tin về mốc thời gian, địa điểm trong một câu sẽ gây khó hiểu cho người đọc và không thể hiện logic trong tư duy của bạn, cũng như không được đánh giá cao.

Lỗi sử dụng thì trong bài viết là phổ biến vì nhiều thí sinh không chú ý đến mốc thời gian, luôn nghĩ rằng trong biểu đồ đường luôn sử dụng thì quá khứ.

Related Posts