BOD Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Về Board Of Directors

Vị trí Ban điều hành (Board of Directors) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. BOD được coi là con đường chỉ dẫn giúp doanh nghiệp tồn tại trên thị trường.

Vậy BOD là gì và trách nhiệm cụ thể của các vị trí BOD trong doanh nghiệp là gì? Hãy cùng Glints tìm hiểu về những điểm quan trọng của vị trí này!

Ban điều hành là gì?

Ban điều hành (BOD) là viết tắt của tiếng Anh “Board of Directors” được sử dụng để chỉ những người điều hành một doanh nghiệp, hay còn gọi là Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

BOD có nhiệm vụ quản lý, điều hành và là nhân tố quyết định xây dựng những chính sách, quy trình và cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị là vị trí bắt buộc có mặt đại diện cho các cổ đông của một doanh nghiệp đã niêm yết. Tuy nhiên, doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp tư nhân có thể tuỳ chọn có hoặc không có Hội đồng quản trị tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

Vai trò của Ban điều hành trong công ty

Vị trí Ban điều hành có vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. BOD có hàng loạt hành động và nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện, bao gồm:

  • Theo dõi và giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp tại các phòng ban, bộ phận.
  • Chịu trách nhiệm cho hoạt động kiểm toán được thực thi đầy đủ và mang lại hiệu quả tối ưu.
  • Thiết lập và xây dựng toàn bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp, đảm bảo mọi nhiệm vụ và công việc của nhân viên, bộ phận, phòng ban được thực hiện theo chính sách, quy trình đã được đặt ra.
  • Xây dựng lịch trình gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa các thành viên trong BOD để cập nhật và thảo luận về tình hình công ty một cách nhanh chóng và đầy đủ hơn.
  • Đề xuất và ra quyết định về mục tiêu, định hướng, chiến lược và kế hoạch thực hiện cụ thể để tăng trưởng và phát triển toàn bộ doanh nghiệp.
  • Xây dựng và thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn cho doanh nghiệp để đạt được uy tín và độ tin cậy trong thị trường, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp luôn đi đúng hướng và không bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu.
  • Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao và bảo vệ lợi ích và quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư trong doanh nghiệp.
  • Tìm kiếm và đào tạo nhân tài, nâng cao năng lực của nhân viên để thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của Ban điều hành là gì?

Lên kế hoạch và tổ chức chiến lược

Là người đứng đầu trong một doanh nghiệp, thành viên của Hội đồng quản trị có trách nhiệm trong việc xác định các định hướng và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi xác định đầy đủ các định hướng và mục tiêu cụ thể, BOD tiến hành triển khai các kế hoạch chi tiết để đảm bảo cả phòng ban và cá nhân có thể thực hiện được. Tuy nhiên, để quá trình thực thi mang lại hiệu quả, BOD cần điều hành, giám sát và theo dõi quá trình này.

Bảo vệ tài sản và giám sát tài chính

Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn của công ty, và hội đồng quản trị có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Đảm bảo tài sản đầy đủ giúp tạo nền tảng vững chắc để nhân viên và phòng ban làm việc hiệu quả với các cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, thông tin, v.v.

Giám sát tài chính thường xuyên giúp hội đồng quản trị nắm rõ tình hình thu chi và khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện các kế hoạch và giải pháp một cách kịp thời và hiệu quả.

Đánh giá và lựa chọn giám đốc điều hành tiềm năng

Hội đồng quản trị có ảnh hưởng quan trọng đến việc đánh giá hiệu quả của giám đốc điều hành.

Vị trí BOD là đại diện quan trọng của các cổ đông trong doanh nghiệp và có sự liên kết chặt chẽ đến hoạt động và quyết định của giám đốc điều hành. Hiệu quả hoạt động của giám đốc điều hành được đánh giá và quyết định bởi BOD.

Hơn nữa, BOD cũng tham gia bầu chọn và đề cử những ứng viên tiềm năng để trở thành giám đốc điều hành trong tương lai.

Đánh giá năng lực và tuyển chọn thành viên cho BOD

Hội đồng quản trị quyết định việc đánh giá năng lực và tuyển chọn các thành viên BOD.

Thành viên BOD hiểu rõ nhất về năng lực của từng thành viên để có thể đưa ra đánh giá năng lực phù hợp và hướng đến mục tiêu phát triển chung của công ty, doanh nghiệp.

Hơn nữa, họ cùng nhau đề xuất và bầu chọn những ứng viên phù hợp để tạo điều kiện cho việc vận hành, quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn trong tương lai.

Tố chất của thành viên Ban điều hành

Khả năng lãnh đạo

Đối với vị trí Ban điều hành, khả năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng.

Khả năng lãnh đạo giúp BOD chỉ đạo, giám sát và phân công nhiệm vụ, công việc cho từng phòng ban, bộ phận và nhân viên để đạt hiệu quả cao.

Tư duy lãnh đạo giúp BOD đưa doanh nghiệp đi đúng hướng và phát triển một cách toàn diện.

Tầm nhìn xa trông rộng

Thành viên BOD cần có tầm nhìn tổng thể về tình hình hiện tại và tương lai. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, tầm nhìn xa trông rộng sẽ tạo tiềm năng phát triển.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần có những người có khả năng phân tích và chuẩn bị cho các chiến lược phát triển xa hơn, để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Biết tận dụng nhân tài

BOD có thể mang lại sự phát triển hiệu quả cho doanh nghiệp nếu biết cách sử dụng và đánh giá nhân tài trong công ty.

Hiện nay, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp. Khi BOD nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của từng nhân viên và tạo điều kiện cho họ phát triển năng lực của mình, cùng với việc phân công công việc phù hợp.

Kết luận

Những thông tin trên cung cấp từ Glints Việt Nam giúp bạn hiểu rõ hơn về Ban điều hành là gì (Board of Directors). Đây là kiến thức quan trọng giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của Hội đồng quản trị trong một doanh nghiệp.

Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết hay từ Glints Việt Nam để có được nhiều kiến thức hơn cho sự phát triển sự nghiệp của bạn!

Tác giả

Related Posts