Cấu trúc Not until, Only when: Ý nghĩa và cách dùng

Đảo ngữ luôn là một kiến thức ngôn ngữ khá khó trong chương trình Tiếng Anh. Chúng thường được sử dụng trong các câu hỏi trong bài thi cuối kỳ và thi tuyển sinh. Cấu trúc Not until và Only when là một trong những cấu trúc đảo ngữ đặc biệt thường xuyên được sử dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu về cấu trúc Not until và Only when trong tiếng Anh.

1. Cấu trúc Not until trong tiếng Anh

Để hiểu rõ về cấu trúc Not Until trong tiếng Anh, chúng ta hãy tìm hiểu tổng quan về cấu trúc này.

Tổng quan về cấu trúc Not Until

Until là một giới từ chỉ thời gian, có ý nghĩa là trước khi; cho đến khi.

Cấu trúc Not until mang nghĩa là “mãi cho đến khi”.

Ví dụ:

 • It was not until 9 p.m that Hoa finished cooking dinner.
 • Not until 11p.m did she call me.

Cách sử dụng not until

Cấu trúc It is/was not until

Cụm từ này có nghĩa là “mãi cho đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Cấu trúc: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

 • It is not until 4pm that my mother comes back home.
 • It was not until yesterday that he played basketball.

Lưu ý: Chỉ sử dụng “that” để nối giữa 2 mệnh đề It is/was not until và mệnh đề chính, không dùng “when”.

Xem thêm: Cấu trúc It was not until và cách sử dụng chi tiết nhất

Cấu trúc Not until đảo ngữ

Khi sử dụng mẫu câu này, chúng ta đặt Not until lên đầu câu, giữ nguyên mệnh đề sau until, mệnh đề chính chuyển thành câu khẳng định và đảo ngữ mệnh đề này bằng cách mượn trợ động từ hoặc đảo động từ to be lên trước.

Cấu trúc: Not until time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Not until the teacher taught me did I know about it.
 • Not until my mother became home did I eat the dinner.

Cách viết lại câu với Not until

Cấu trúc:

Câu gốc: S + V (dạng phủ định) + O + until + time word/phrase/clause

=> It is/was not until + time word/phrase/clause + That + S + V (chia cùng thì với động từ to be của mệnh đề trước)

Ví dụ:

 • I didn’t talk to my friend until last month.
 • =>It was not until last month that I talked to my friend.

 • She didn’t sell her house until her company went bankrupt.

=>It was not until her company went bankrupt that she sold her house.

2. Cấu trúc Only when

Only when có nghĩa là “chỉ đến khi”, dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Cấu trúc: Only when + S + V (chia) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Only when the teacher scolded did students study hard.
 • Only when I told him did he visit me.

=> It was not until I told him did he call me.

3. Cấu trúc Not Until có thể thay thế bằng Only when

Cấu trúc Only when mang ý nghĩa về thời gian tương tự như Not until. Chúng có thể dùng thay thế cho nhau trong một số trường hợp, bổ nghĩa cho cụm từ, mệnh đề về mốc thời gian xác định của câu.

Ví dụ:

 • I didn’t recognize him until my mom said.
 • =>Only when my mom said did I recognize him.

  => It was not until my mom said I recognize him.

 • He didn’t call me until I told him.
 • =>Only when I told him did he call me.

  => It was not until I told him did he call me.

4. Bài tập cấu trúc Not until, Only when

Hãy ôn tập kiến thức ở trên qua một số bài tập về Not until và Only when nhé.

1. No one could leave the concert until 2.30.

=> Not until …………………………………………………………………………

2. He hadn’t been a famous singer before he went to HCM city.

=> It was not until ………………………………………………………………..

3. I couldn’t finish my homework until Anna helped me.

=> Only when ……………………………………………………………………..

4. I couldn’t comment further until I had the information.

=> Only when ……………………………………………………………………..

5. She didn’t call him until she noticed the call she missed

=> Not until ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1. Not until 2.30 could someone leave the concert.

2. It was not until he went to HCM city that he was a famous singer.

3. Only when Anna helped me could I finish my homework.

4. Only when I had the information could I comment further.

5. Not until she noticed the call she missed did she call him.

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức về cấu trúc Not until và Only when và một số bài tập vận dụng. Hy vọng qua những chia sẻ này, bạn đã nắm vững về chủ đề ngữ pháp này cũng như có thể áp dụng thành thạo trong cuộc sống hàng ngày. Đừng quên tham khảo thêm các chủ đề ngữ pháp quan trọng và phương pháp học hiệu quả từ Hack Não Ngữ Pháp. Chúc bạn thành công!

Bình luận

bình luận

Related Posts