Tự tin giao tiếp tiếng Anh với cấu trúc "suggest"

Cấu trúc “gợi ý” được sử dụng phổ biến trong văn nói và giao tiếp, để đề xuất hoặc gợi ý cho ai đó làm một việc gì đó. Tuy nhiên, cấu trúc này còn có nhiều điều thú vị khác nếu ta tìm hiểu sâu hơn. Hãy cùng Langmaster tìm hiểu về cấu trúc này qua bài viết dưới đây!

I. Cấu trúc gợi ý

Cấu trúc 1: Gợi ý + danh từ/cụm danh từ

Trong trường hợp này, cụm danh từ được sử dụng làm tân ngữ cho động từ gợi ý.

Ví dụ:

 • Tôi đề nghị dùng rượu vang trắng với món ăn này.
 • Cô ấy gợi ý một chút sữa với bánh mì cho bữa sáng.
 • Anh ấy đề xuất một bài hát của ca sĩ anh yêu thích.

Trong trường hợp muốn đề cập đến người nhận được lời đề nghị, ta sử dụng “gợi ý cho ai làm gì”.

Ví dụ:

 • Giáo viên của tôi đề xuất cho tôi một khóa học mà tôi có thể đăng ký vào cuối năm.
 • Bạn có thể gợi ý một cuốn từ điển tốt cho tôi được không?
 • Cô ấy gợi ý một cuốn sách hay cho tôi.

null

Cấu trúc 2: Gợi ý + mệnh đề “that”

Khi muốn đề xuất ý kiến, ta có thể sử dụng mệnh đề “that” sau động từ gợi ý. Trong những tình huống không trang trọng, ta có thể bỏ “that” trong mệnh đề.

Ví dụ:

 • Tôi đề nghị chúng ta ra ngoài ăn tối. Tôi biết một nhà hàng rất ngon.
 • Anh ấy gợi ý mọi người có thể đi cắm trại vào mùa hè tới.
 • Họ đề nghị các trang phải được đánh số từ 1 đến 20.

Chú ý: Trong trường hợp sử dụng mệnh đề “that”, động từ theo sau luôn ở dạng nguyên mẫu không “to”.

Ví dụ:

 • Bác sĩ khuyên anh ấy nên giảm cân.
 • Bác sĩ khuyên cô ấy nên làm việc ít lại và tập thể dục nhiều hơn.
 • Họ gợi ý rằng tôi nên tập nói tiếng Anh nhiều hơn.

null

Cấu trúc 3: Gợi ý + V-ing

Chúng ta có thể sử dụng V-ing sau động từ gợi ý khi muốn đề cập đến một hành động mà không chỉ rõ ai sẽ thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

 • Anh ấy đề xuất nên đi du lịch cùng nhau cho an toàn vì khu vực đó rất nguy hiểm.
 • Tôi đề xuất đi bơi vào mùa hè.
 • Cô ấy đề xuất nên đọc nhiều sách hơn để mở rộng kiến thức.

null

Cấu trúc 4: Gợi ý + từ để hỏi

Chúng ta cũng có thể sử dụng các từ để hỏi như where, what, when, who, how sau động từ gợi ý.

Ví dụ:

 • Bạn có thể gợi ý cho tôi một chỗ để tôi có thể mua một chiếc áo thun thật đẹp cho bạn trai của tôi không?
 • Bạn có thể gợi ý xem tối nay ta ăn tối ở đâu được không?

Chú ý: KHÔNG dùng “to_V” sau suggest:

Ví dụ:

✔️ Cô ấy đề nghị nhanh chóng sửa xe.

❌ Cô ấy đề nghị nên sửa xe càng sớm càng tốt.

Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị thì động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ” (=imply).

Ví dụ:

Anh ám chỉ tôi lười biếng phải không?

Cụm từ “suggest itself to somebody” nghĩa là chợt nảy ra điều gì.

Ví dụ:

Tôi chợt nghĩ ra một giải pháp.

null

II. Cách dùng cấu trúc gợi ý

Cấu trúc suggest thường được sử dụng trong 5 trường hợp sau:

1. Cấu trúc gợi ý + V-ing

Được sử dụng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, không chỉ định một người cụ thể nào đó.

Ví dụ:

“Why suggest going to Yellowstone in August when the park is the most jammed?”

Cũng sử dụng cấu trúc này khi muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị đó:

“He also suggests going with your mother to her appointments.”

Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ. Do đó, ta sử dụng cấu trúc “gợi ý + V-ing” trong những trường hợp như vậy:

“We suggest planning ahead.”

Thông thường, cấu trúc suggest + V-ing được sử dụng trong văn viết vì văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC DIFFICULT: ĐỊNH NGHĨA, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PROMISE VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

2. Gợi ý rằng S + V

Sử dụng cấu trúc “gợi ý rằng S + V” khi muốn khuyên một người hoặc một nhóm người cụ thể.

Ví dụ:

Bác sĩ nói với bệnh nhân: “I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down.”

“Chúng tôi đề nghị đảng cầm quyền nên hành động dứt khoát hơn để không bị bãi nhiệm trong vòng bầu cử sắp tới.”

Không có “s” ở các từ “exercise” hoặc “study”, tuy nhiên người Bắc Mỹ có thể nói “I suggested that John exercises (or exercised) more”, nhưng cách viết này không chuẩn và nên tránh sử dụng trong văn viết.

Ví dụ:

I suggested that John should exercise more.

Khi sử dụng thì hiện tại hấp dẫn với “suggest” (“I am suggesting that…”), cho thấy người nói muốn đề nghị điều gì đó hoặc giải thích tại sao mình khuyên vậy.

Ví dụ:

I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.

Trong hệ thống tiếng Anh giao tiếp, người ta thường sử dụng cấu trúc suggest that như sau

Ví dụ:

I suggested that he should buy a new house.

=I suggested that he bought a new house.

=I suggested that he buy a new house.

=I suggested his buying a new house.

Cấu trúc suggest cũng được sử dụng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với một chức vụ hoặc gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó.

Trong trường hợp này, ta dùng cấu trúc “suggest smt/sb for smt”

Ví dụ:

Chúng tôi đã đề cử ông giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

(Một món đồ, một sự việc) cho thấy ai đó đã làm gì

Ví dụ:

Chiếc găng tay cho thấy cô ấy đã có mặt tại hiện trường vụ án.

Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, không nói rõ

Ví dụ:

Tôi không nói anh ta phải đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà.

null

III. Bài tập cấu trúc gợi ý

Sử dụng lý thuyết về cấu trúc gợi ý trên để hoàn thành các câu dưới đây.

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

A. study

B. studying

C. studies

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. summit

B. summiting

C. summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. have

B. has

C. having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

7. We have suggested _____ to London for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. (should) play

B. playing

C. plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. sending

B. send

C. sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party.

A. should invite

B. invite

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. should close

B. close

C. closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Henry has suggested _____ to the park for a walk.

A. going

B. goes

C. went

14. The government suggests _____ by bus to reduce environmental pollution.

A. travelling

B. travel

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. should eat

B. eating

C. ate

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C
 11. C
 12. A
 13. C
 14. B
 15. A

Trên đây là cấu trúc gợi ý trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của mình.

Langmaster chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Related Posts