First Name là gì ? Last Name là gì ? Cách điền chính xác nhất

First Name và Last Name là gì? Làm thế nào để điền đúng?

first name la gi

1/ First Name và Last Name là gì?

1.1 First Name là gì?

First Name (còn được gọi là Forename hoặc Given Name) là phần tên đầu tiên của bạn. Trong một số trường hợp, First Name có thể bao gồm cả tên đệm nếu không có Middle Name.

1.2 Middle Name là gì?

Middle Name là phần tên đệm của bạn. Ngoài ra, Middle Name Initial (MI) cũng có thể được viết tắt để đại diện cho tên đệm.

1.3 Last Nam là gì?

Last Name (còn được gọi là Family Name hoặc Surname) là phần tên họ hoặc bao gồm cả tên đệm.

Ví dụ: Tên của bạn là Nguyễn Thị Hà

 • First Name của bạn là Hà hoặc Thị Hà
 • Middle Name của bạn là Thị
 • Last Name của bạn là Nguyễn hoặc Nguyễn Thị

Lưu ý: Nếu First Name và Last Name bao gồm cả tên đệm, hãy ghi chú vào đơn.

2/ Cách viết tên, họ chuẩn trong tiếng Anh

Full Name = First Name + Middle Name + Last Name

(Tên đầy đủ = Tên Gọi + Tên đệm + Họ)

Ví dụ: Tên đầy đủ của bạn là Nguyễn Thị Hà. First Name là Hà, Middle Name là Thị, Last Name là Nguyễn.

Do đó, tên đầy đủ của bạn trong tiếng Anh sẽ là Ha Thi Nguyen (Full Name)

3. Sự khác biệt giữa First Name và Last Name

 • Về Văn Hóa: Sự khác biệt rõ nhất là giữa các nền văn hóa Đông và Tây. Trong các nước Đông, quy tắc viết họ trước tên (Last Name + First Name), trong khi các nước Tây viết ngược lại tên trước họ (First Name + Last Name).
 • Về Cách Gọi Tên:
  • Title + Last Name: Sử dụng chức danh và họ, thường được sử dụng khi giao tiếp với người có vị trí cao hơn.
  • Chỉ Gọi First Name: Chỉ gọi bằng tên riêng, sử dụng khi giao tiếp với người có vị trí thấp hơn hoặc ngang hàng.
  • Chỉ Gọi Last Name: Chỉ gọi bằng họ, dành cho những nhân vật nổi tiếng như diễn viên, vận động viên, cầu thủ bóng đá, v.v.
  • First + Last Name: Gọi đầy đủ họ tên để xác định rõ đối tượng được đề cập.

cach dien ten trong form tieng anh

4/ Cách điền họ, tên theo tiếng Anh vào form

Khi có 2 ô khai báo First Name và Last Name

Ví dụ: Tên của bạn là Đặng Thị Khánh Trinh. Bạn có thể điền như sau:

 • First Name: Trinh
 • Last Name: Dang Thi Khanh
 • Tên hiển thị sẽ là: Trinh Dang Thi Khanh

Hoặc bạn có thể điền như sau:

 • First Name: Thi Khanh Trinh
 • Last Name: Dang
 • Tên hiển thị sẽ là: Thi Khanh Trinh Dang

Hoặc bạn có thể điền như sau:

 • First Name: Trinh
 • Last Name: Dang
 • Tên hiển thị sẽ là: Trinh Dang

Khi có 3 ô khai báo First Name, Middle Name và Last Name

  • First Name: Trinh
  • Middle Name: Thi Khanh
  • Last Name: Dang
  • Tên hiển thị sẽ là: Trinh Thi Khanh Dang

5/ Định nghĩa First Name và Last Name

First Name (hay được gọi là Forename, Christian Name, Give Name) là phần tên đầu tiên của một người khi viết tên theo tiếng Anh.

Theo văn hoá của các nước phương Tây, First Name thường được sử dụng trong các tình huống gọi tên cá nhân không quan trọng hoặc trong mối quan hệ thân mật. Trong các tình huống trang trọng, người ta thường sử dụng họ (Last Name) thay vì First Name.

Last Name (hay còn được gọi là Family Name, Surname) là phần tên họ, đại diện cho tên của gia đình và được sử dụng chung cho tất cả các thành viên trong gia đình, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tương tự như cách sử dụng “họ” trong ngôn ngữ Việt.

Last Name là phần tên xuất hiện cuối cùng khi viết tên của một người trong tiếng Anh.

Related Posts