Cấu trúc instead of: [Cấu trúc, cách dùng, ví dụ, bài tập] chi tiết nhất

“Thay vì mong đợi ai đó từ đâu đó sẽ chỉ đạo hoặc mang lại sự thay đổi mà chúng ta mong muốn, việc bạn tự bắt đầu làm một điều gì đó sẽ thiết thực hơn nhiều.”
– Sunday Adelaja

Bạn có biết sự khác nhau giữa “instead of” và “instead” là gì không? Và điểm khác biệt giữa “instead of” và “rather than” là gì? Hôm nay, Step Up sẽ giới thiệu cấu trúc “instead of” đầy đủ để bạn tham khảo. Bài viết này sẽ cung cấp công thức và bài tập thực hành với đáp án cho bạn.

1. Cấu trúc và cách sử dụng “instead of”

Đầu tiên, hãy tìm hiểu nghĩa của “instead”.

“Instead” là một trạng từ, có nghĩa là như một sự thay thế, thay vào đó.

Chúng ta có thể sử dụng “instead” ở đầu hoặc cuối câu. Tuy nhiên, trong văn nói tiếng Anh, từ này thường được đặt ở cuối câu.

Ví dụ:

 • The vinegar was out of stock, so I bought lemons instead. (Giấm hết hàng nên tôi mua chanh thay vì giấm.)
 • I told her to go to ABC street. Instead, she went to XYZ street. (Tôi chỉ cô ấy đi đến đường ABC. Thay vào đó, cô ấy lại đi đến đường XYZ.)
 • The speakers are too loud, can you use the headphones instead? (Loa mở ồn quá, cậu có thể dùng tai nghe không?)

2. Cấu trúc “instead of”

“Instead of” là một giới từ, có nghĩa là “thay vì” hoặc “thay cho”.

Đừng nhầm lẫn “instead of” với “instead” (không có “of”). Hai từ này được sử dụng theo cách khác nhau.

 • “Instead of” + danh từ

  Ví dụ: Eat vegetables instead of junk food, they are better for your health. (Ăn rau quả thay vì ăn đồ ăn nhanh, chúng tốt cho sức khỏe hơn nhiều.)

 • “Instead of” + tên riêng

  Ví dụ: Instead of Susie, Marshall was chosen to be the class’ monitor. (Thay vì Susie, Marshall được chọn làm lớp trưởng.)

 • “Instead of” + đại từ nhân xưng

  Ví dụ: Teacher, why did you choose him instead of me? (Em thưa cô, tại sao cô lại chọn bạn ấy thay vì em ạ?)

 • “Instead of” + V-ing

  Ví dụ: Can you speak aloud instead of whispering? (Bạn có thể nói to lên thay vì nói thầm thì được không?)

2. Phân biệt cấu trúc “instead of” và “rather than”

Vì sự tương đồng trong ngữ nghĩa, hai cấu trúc “instead of” và “rather than” thường bị nhầm lẫn với nhau. Dưới đây là cách phân biệt giữa “rather than” và “instead of”.

“Rather than” thể hiện sở thích, thích cái này hơn cái kia. Cấu trúc này thường được sử dụng trong các cấu trúc song song với hai danh từ, tính từ, trạng từ, động từ nguyên thể hoặc dạng V-ing.

Ví dụ:

 • They like to eat rice rather than noodles. (Họ thích ăn cơm hơn là ăn mì.)
 • They like to eat rice instead of noodles. (Họ thích ăn cơm thay vì ăn mì.)

Trong ví dụ này, “rice” và “noodles” đều là danh từ chỉ món ăn. Hai câu có nghĩa khác nhau. Câu thứ nhất cho thấy họ thích cả ăn mì và ăn cơm, nhưng thích ăn cơm hơn. Câu thứ hai cho thấy họ không thích ăn mì, họ thích ăn cơm.

Khi mệnh đề chính dùng động từ dạng “to V”, “rather than” thường được theo sau bởi động từ dạng nguyên thể không có “to” hoặc dạng V-ing.

Ví dụ:

 • Susie decided to cook instead of eat/eating out. (Susie quyết định nấu ăn thay vì đi ăn ngoài.)
 • Annie wants to leave rather than stay/staying. (Annie muốn rời đi thay vì ở lại.)

“Instead of” ngụ ý rằng một người, một sự vật hoặc hành động thay thế người, sự vật, hoặc hành động khác. “Instead of” thường được theo sau bởi một V-ing.

Ví dụ:

 • It’s raining, so I’d prefer a hot chocolate instead of an iced americano. (Trời đang mưa, nên tôi muốn một cốc sôcôla nóng thay vì một ly americano đá.)
 • It’s raining, so I’d prefer a hot chocolate rather than an iced americano. (Trời đang mưa, nên tôi muốn một cốc sôcôla nóng hơn là một ly americano đá.)

Trong ví dụ trên, dù hai câu có nghĩa tương tự nhau, nhưng có thể hiểu khác nhau. Nếu khách hàng nói câu thứ nhất, người phục vụ có thể hiểu rằng khách hàng chỉ muốn một cốc sôcôla nóng. Nếu khách hàng nói câu thứ hai, người phục vụ có thể hiểu rằng khách hàng có thể chấp nhận một ly americano đá, nhưng nếu có sô cô la nóng thì càng tốt.

3. Bài tập về cấu trúc “instead of”

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng “instead of” trong tiếng Anh. Để giúp bạn thực hành và ôn tập kiến thức đã học, dưới đây là một số câu bài tập cơ bản về cấu trúc “instead of”. Hãy thử làm các bài tập sau đây.

Bài 1: Điền “instead of” hoặc “rather than” vào chỗ trống

 1. They want the problem settled sooner __________ later.
 2. Marshall will be playing __________ his brother on Sunday.
 3. Can’t we deal with this now __________ waiting until tomorrow?
 4. __________ criticizing your wife, why not find out together if there’s something you didn’t know?
 5. Susie chose to quit __________ admit that she’d made a mistake.

Đáp án:

 1. rather than
 2. instead of
 3. instead of
 4. Rather than
 5. rather than

Bài 2: Viết lại câu với “instead of”

 1. I thought the ground would be shifting with each step, but it felt solid.
 2. Susie was supposed to be improved, however she got steadily worse.
 3. They wanted to eat out at first, but then they ordered a couple of hamburgers.
 4. You always make enemies. Shouldn’t you try to make friends?
 5. I always pictured myself singing rock. I sang pop, however.

Đáp án:

 1. Instead of shifting with each step, the ground felt solid.
 2. Instead of improving, Susie got steadily worse.
 3. Instead of eating out, they ordered a couple of hamburgers.
 4. Shouldn’t you try to make friends instead of enemies?
 5. I always pictured myself singing rock instead of pop.

Trên đây là bài viết tổng hợp về cấu trúc “instead of”, cũng như sự phân biệt giữa “rather than” và “instead of”. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tích lũy thêm kiến thức về ngữ pháp. Việc ôn luyện các cấu trúc ngữ pháp cũng như rèn luyện các kỹ năng nghe tiếng Anh là rất cần thiết để thành thạo tiếng Anh nhanh chóng. Hãy tham khảo các bài viết khác của Step Up để khám phá nhiều chủ đề ngữ pháp thú vị khác nhé.

Bình luận

comments

Related Posts