Hướng dẫn cách dùng mạo từ A – An – The trong tiếng Anh!

Mạo từ A, An và The thường xuất hiện trong câu để nhấn mạnh vào chủ thể được đề cập. Chúng là một khía cạnh ngữ pháp quan trọng mà Preppies cần chú ý trong quá trình ôn thi tiếng Anh nói chung và các bài thi IELTS, TOEIC, THPT Quốc gia nói riêng. Trong bài viết này, PREP.VN sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ hướng dẫn về cách sử dụng A, An và The trong tiếng Anh.

Hướng dẫn cách sử dụng mạo từ A - An - The trong tiếng Anh!
Hướng dẫn cách sử dụng mạo từ A – An – The trong tiếng Anh!

I. A, An, The – Mạo từ là gì?

Mạo từ A, An và The thường đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng xác định hoặc không xác định. Chúng ta sử dụng từ “The” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói và người nghe biết rõ. Ngược lại, khi nhắc đến một đối tượng chung chung hoặc chưa xác định, chúng ta sử dụng hai mạo từ không xác định là A và An. Ví dụ:

 • The boy next to Trang is my younger brother (Cậu bé bên cạnh Trang là em trai của tôi).
 • I saw a bunny. The bunny ran away (Tôi nhìn thấy một con thỏ. Con thỏ đã chạy đi xa).
Định nghĩa của mạo từ
Định nghĩa của mạo từ A An The

II. Phân biệt cách sử dụng mạo từ “A/An” và “The”

1. Các loại mạo từ trong tiếng Anh

Có hai loại mạo từ:

 • Mạo từ xác định: “the”
 • Mạo từ không xác định: “a/an”

Cách sử dụng chung của hai loại mạo từ A An The khác nhau như sau:

A/An
The

 • Khi nhắc đến một đối tượng chung chung, chưa xác định
 • Khi nhắc đến một đối tượng lần đầu tiên
 • A/An chỉ sử dụng với danh từ đếm được
 • Khi nhắc đến một đối tượng cụ thể, đã xác định
 • Khi nhắc đến một đối tượng đã được đề cập
 • The có thể sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Lưu ý: Cần nắm vững cách sử dụng mạo từ A An The khi luyện thi tiếng Anh IELTS vì đây là kiến thức cơ bản nhất.

2. Cách sử dụng mạo từ xác định – The

Cách sử dụng
Ví dụ
The được sử dụng khi vật thể hoặc nhóm vật thể là duy nhất

 • The sun (mặt trời); the sea (biển cả)
 • The world (thế giới); the moon (mặt trăng)

The + N (danh từ đã được đề cập trước đó)

 • I saw a bunny. The bunny ran away (Tôi nhìn thấy một con thỏ. Con thỏ đã chạy đi xa).

The + N (danh từ được xác định bởi cụm từ hoặc mệnh đề)

 • The boy that I help (Cậu bé mà tôi giúp đỡ)
 • The dog that I feed (Con chó mà tôi cho ăn)

The + N (danh từ là thực thể riêng)

 • Please give me the English dictionary (Hãy cho tôi cuốn từ điển tiếng Anh).

The đứng trước từ chỉ sự so sánh cực đại. The + first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất) khi được sử dụng như tính từ hoặc đại từ

 • The first opinion (Ý kiến ​​đầu tiên).
 • The only case (Trường hợp duy nhất).

The + danh từ số ít (danh từ đại diện cho một nhóm động vật hoặc đồ vật)

 • The dinosaur have been extinct for a long time (Khủng long đã tuyệt chủng từ lâu).

The + danh từ số ít + động từ số ít. Đại từ trong câu là he/she/it

 • The first-class passenger on that flight pays more so that she enjoys some comfort (Hành khách hạng nhất trên chuyến bay đó trả nhiều tiền hơn để cô ấy được hưởng một chút thoải mái).

The + danh từ số nhiều là biểu tượng cho một nhóm người

 • The old (người già)
 • The rich (người giàu)
 • The poor (người nghèo)

The + tên các sông, biển, dãy núi, quần đảo, tên quốc gia số nhiều, sa mạc, miền

 • The Pacific (Thái Bình Dương)
 • The Netherlands (Hà Lan)
 • The Atlantic Ocean (Đại Tây Dương)

The + họ (số nhiều) để chỉ gia đình

 • The Smiths = Gia đình Smith (bố mẹ Smith và các con)

Lưu ý KHÔNG được sử dụng The trong các trường hợp sau:

 • Không sử dụng The + tên quốc gia/châu lục/núi/hồ/đường. Ví dụ:

  • Sai: The Europe, The Viet Nam, The Nguyen Trai Street.
  • Đúng: Europe, Viet Nam, Nguyen Trai Street.
 • Không sử dụng The + danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều theo nghĩa chung. Ví dụ:

  • Sai: I don’t like the Mondays (Tôi không thích ngày thứ Hai).
  • Đúng: I don’t like Mondays (Tôi không thích ngày thứ Hai).
 • Không sử dụng The + tính từ sở hữu hoặc danh từ sở hữu. Ví dụ:

  • Sai: My the friend (Bạn của tôi)
  • Đúng: My friend (Bạn của tôi)
 • Không sử dụng The + tên các bữa ăn. Ví dụ:

  • Sai: I invited my boyfriend to the lunch (Tôi mời bạn trai tôi đi ăn trưa).
  • Đúng: I invited my boyfriend to lunch (Tôi mời bạn trai tôi đi ăn trưa).
 • Không sử dụng The + tước hiệu. Ví dụ:

  • Sai: The President Pham Minh Chinh (Tổng thống Phạm Minh Chính).
  • Đúng: President Pham Minh Chinh (Tổng thống Phạm Minh Chính).

3. Cách sử dụng mạo từ không xác định – A/An

Mạo từ
Cách sử dụng
Ví dụ
A

 • A + danh từ bắt đầu bằng “uni” và “eu”
 • A + đơn vị phân số
 • A + half/half kết hợp với danh từ khác
 • A được sử dụng trong thành ngữ tiếng Anh để chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ
 • A được sử dụng trong thành ngữ tiếng Anh để chỉ một số lượng nhất định: a lot of/a couple/a dozen
 • A + số đếm nhất định (hàng ngàn, hàng trăm)
 • A year (một năm), A uniform (một bộ đồng phục), A house (một ngôi nhà),…
 • A union (tổ chức), A university (trường đại học), A eulogy (lời ca ngợi),…
 • I go to sleep at a quarter past ten (Tôi đi ngủ vào lúc 10 giờ 15 phút).
 • My mom bought a half kilo of nananas (Mẹ tôi mua nửa cân chuối).
 • Phong goes to this workshop three times a month (Phong đến xưởng làm việc đó ba lần một tháng).
 • My sister wants to buy a dozen oranges (Chị gái tôi muốn mua một tá cam).
 • My class has two hundred students (Lớp của tôi có hai trăm học sinh).

An

 • An + nguyên âm “a, e, i, o”
 • An + từ bắt đầu bằng “u”
 • An + từ bắt đầu bằng âm “h”
 • An apple (một quả táo), an orange (một quả cam), an egg (một quả trứng),…
 • An umbrella (một cái ô)
 • An hour (một giờ)

Lưu ý KHÔNG được sử dụng A và An trong các trường hợp sau:

 • Không sử dụng A/An + danh từ số nhiều vì A/An không có hình thức số nhiều. Ví dụ:

  • Sai: A dogs
  • Đúng: Dogs
 • Không sử dụng A/An + danh từ không đếm được.
 • Không sử dụng A/An + danh từ chỉ bữa ăn (trừ khi có tính từ đứng trước).

4. Một số trường hợp sử dụng khác về mạo từ A An The

 • Dùng mạo từ A, An khi nói về nghề nghiệp của một người.
 • Dùng mạo từ The khi chỉ có duy nhất một vật hoặc một người.
 • The (noun) of… / the (noun) to Verb
cách sử dụng a an the
Phân biệt cách sử dụng mạo từ “a/an” và “the”

III. Lưu ý khi sử dụng mạo từ A An The

Không sử dụng mạo từ A An The trong các trường hợp sau:

 1. Khi nói về những sự vật chung chung, không sử dụng mạo từ A An The.
 2. Khi nói về chủ đề thể thao và các trò chơi giải trí, không sử dụng mạo từ A An The.
 3. Trước tên quốc gia/ngôn ngữ, không sử dụng mạo từ A An The.

IV. Bài tập về mạo từ A An The trong tiếng Anh

Bài 1: Điền mạo từ A An The vào chỗ trống.

 1. My sister is studying at ______ university in Ha Noi City.
 2. Mr. Tram speaks ______ English.
 3. I borrowed ______ pen from your pile of pencils and pens.
 4. Nam likes to play ______ badminton.
 5. I bought ______ umbrella to go out in the rain.
 6. I lived on ______ Nguyen Trai Street when I first came to Ha Noi City.
 7. Ha Noi is the capital of ______ Vietnam.
 8. My wife’s family speaks ______ Polish.
 9. ______ orange a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ______ bunny and ______ hedgehog.

Đáp án:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2: Điền mạo từ A An The hoặc để trống

1. Your fish soup is so good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ law of attraction or ______ psychology?

3. My sister got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work, the CEO usually invites her staff to ______ bar.

Đáp án:

1. The

2. – / –

3. the

4. the / the

V. Lời kết

Trên đây là cách sử dụng mạo từ A, An và The trong tiếng Anh một cách đầy đủ nhất mà PREP đã tổng hợp lại để giúp bạn luyện thi tiếng Anh hiệu quả. Nếu bạn đang học IELTS, TOEIC, hoặc Tiếng Anh THPT Quốc gia mà chưa có lộ trình rõ ràng, hãy tham khảo lộ trình của chúng tôi dưới đây.

 • Khóa học IELTS
 • Khóa học TOEIC
 • Khóa học Tiếng Anh Thi Đại học

Related Posts