Share This Post

Extensions

Module SP2 cho joomla.

Nếu nói về một module hiển thị tin tức có thể tùy biến đa dạng nhất thì theo mình đánh giá ngôi vị số 1 thuộc về News show SP2. Đây mà một mod được sử dụng nhiều nhất, phù hợp với rất nhiều bố cục khác nhau cho các teamplate.

Xin hướng dẫn các bạn cấu hình module này:

Tab Data Source: Chọn nguần hiển thị bài viết

Content Source: Chọn kiểu nguần hiển thị ( Joomla, K2, Vituemart).
Category: Chọn danh mục tin hiển thị.
Ordering: Thứ tự sắp xếp của bài viết, theo ngày tạo mới nhất, theo ID bài viết… Thông thường sẽ để tin mới nhất bạn nên chọn Created Date.
Ordering filter: Lọc bào viết theo thứ tự tăng hoặc giảm dần.
Authors: Tác giả bài viết.
Featured articles: Hiển thị bài viết nổi bật chọn Show.

Tab Article Layout: Cấu hình bố cục cho module.

Article columns + Article rows: Nếu bạn muốn để bài viết bên trái chỉ có 1 bài nổi bật được hiển thị thì tại đây bạn chon 1.
Column padding: Căn lề cho khối bài viết.
Show title: Hiển thị tiêu đề bài viết.
Title linked: Hiển hị bài viết liên quan.
Title text limit: Giới thiệu ngắn của bài viết.
Show Introtext: Hiển thị đoạn giới thiệu bài viết
Intotext limit: Số kí tự sẽ hiển thị của đoạn giới thiệu bài viết.
Show Author: Hiển thị tác giả bài viết.
Show category: Hiển thị danh mục bài viết.
Show image: Hiển thị hình ảnh (chọn yes)
Linked image: Link ảnh. Nếu bạn chọn yes thì khi người đọc click vào hình ảnh sẽ được đưa tới trang bài viết.
Image Position: Cấu hình cho hình ảnh. Ví dụ: hình ảnh nằm trên tiêu đề hoặc dưới tiêu đề, căn trái hay căn phải…
Image Margin: Căn lề cho hình ảnh.
Thumbnail width: Độ rộng cho hình ảnh.
Thumbnail height: Chiều cao cho hình ảnh.
…………………………….
Tab Links Layout: Số bài viết cùng chủ để sẽ hiển thị trong layout

Show links block: Hiển thị khối tin phụ.
Links count: Số lượng bài viết liên kết.
Position: Vị trí hiển thị.
Các mục khác tương tự phần Article Layout.

Den led xe may chinh hang owleye m502Đèn led xe máy.

Là mẫu đèn led chính hãng Owleye dành riêng cho xe máy, chuẩn tiêu cự, gom sáng, chiếu xa 200M, không gây chói mắt cho người đi đường…
Xem thông số sản phẩm

 

 

Share This Post

Leave a Reply