Share This Post

Công nghệ

Mức đóng bảo hiểm mới nhất năm 2017( BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ)

Theo Quyết Định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 về bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,cấp thể bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Quyết Định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017 và thay thế quyết định 959/QĐ- BHXH. Điểm thay đổi lớn nhất giữa Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 959/QĐ – BHXH là:

– Về phía Doanh nghiệp mức đóng BHXH chỉ còn đóng 17% vào quỹ BHXH (3% vào quỹ ốm đau, thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất)

– Ngoài 17% nêu trên ,Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.

+ Trước ngày 01/06/2017 : Đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động.

+ Từ ngày 01/06/2017 : chỉ phải đóng 0.5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động( theo điều 22 của QĐ 595).

I – BẢNG TỈ LỆ TRÍCH CÁC KHOẢN BẢO HIỂM MỚI NHẤT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/06/2017 NHƯ SAU:

Den led xe may chinh hang owleye m502Đèn led xe máy.

Là mẫu đèn led chính hãng Owleye dành riêng cho xe máy, chuẩn tiêu cự, gom sáng, chiếu xa 200M, không gây chói mắt cho người đi đường…
Xem thông số sản phẩm

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỉ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BHTNLD – BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17%

0.5%

3%

1%

21.5%

Người lao động đóng

8%

0

1.5%

1%

10.5%

 

TỔNG

32%

(Mức đóng bảo hiểm = tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm x tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm

(Theo QĐ 595/QĐ – BHXH)

* Chú ý: 

– BHTNLD – BNN : là bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp :Có hiệu lực từ ngày 01/06/2017 theo nghị định 44/2017/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ BHTNLD – BNN đối với người sử sụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

– Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm  : Chi tiết tại mục II

– Ngoài các khoản trích bảo hiểm nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng kinh phí công đoàn cho công doàn lao động Quận/Huyện.Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

II- MỨC TIỀN LƯƠNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI 2017 (Theo QĐ 595/QĐ – BHXH)

1.Đối với doanh nghiệp: Tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương được tính theo ngạch,cấp, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niêm,…

2. Đối với doanh nghiệp : Tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

 – Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương.

  +) Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  +) Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại…. hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

 – Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH, BHYT là mức lương tối thiểu vùng (Không được thấp hơn mức lương tối thiều vùng tại thời điểm đóng) và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Chú ý: Đó là quy định mức lương đóng BHXH đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng:

 – Mức lương tối thiểu vùng: là mức lương thấp nhất để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận trả lương:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Vùng 1

3.750.000đồng/tháng

Vùng 2

3.320.000đồng/tháng

Vùng 3

2.900.000đồng/tháng

Vùng 4

2.580.000đồng/tháng

– Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người đã qua học nghề

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng người LĐ đã qua học nghề năm 2017

Vùng 1

3.750.000+(3.750.000×7%) = 4.012.500 đồng/tháng

Vùng 2

3.320.000+(3.320.000×7%) = 3.552.400 đồng/tháng

Vùng 3

2.900.000+(2.900.000×7%) = 3.103.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.580.000+(2.580.000×7%) = 2.760.600 đồng/tháng

3. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.

– Những người có HĐLĐ từ 2 nơi trở lên với nhiều DN khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

*) Đóng hằng tháng

– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

*) Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH

*) Đóng theo địa bàn

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Chú ý: Doanh nghiệp không đóng BHYR cho nhân viên:

– Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. (tăng gấp đôi so với trước đây)

– Ngoài ra còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Share This Post

Leave a Reply