Bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm mới nhất năm 2017( BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ)

Theo Quyết Định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 về bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghi...