Truy thu bảo hiểm xã hội

Truy thu tiền bảo hiểm thất nghiệp hai tháng thử việc

Có một vấn đề này mình chưa hiểu rõ, nhờ cộng đồng hỗ trợ giúp về vấn để truy thu số tiền đóng bảo hiểm trong hai tháng thử việc tại công ty sau khi nghỉ việc. Mình làm cho một công ty vốn nước ngoài,...