Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số

TOANMATH.com mang đến cho thầy cô và các em học sinh lớp 12 tài liệu về các loại bài toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số, nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập trong chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn tập cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

Tài liệu này được biên soạn bởi tập thể các thầy cô nhóm Toán VD – VDC, bao gồm 95 trang sách, trong đó chọn lọc bài toán trắc nghiệm với đáp án và lời giải chi tiết về chủ đề bài toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số. Đây là các loại bài toán phổ biến thường xuất hiện trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của các trường THPT và cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

Tổng quan về nội dung của tài liệu về các loại bài toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số: Phần 1: Biết đồ thị hàm số $y=f(x).$ + Loại bài toán 1: Biết đồ thị của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$, trong bài toán không có tham số. + Loại bài toán 2: Biết đồ thị của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$, trong bài toán có tham số. + Loại bài toán 3: Biết đồ thị của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g(x)$, trong bài toán không có tham số. + Loại bài toán 4: Biết đồ thị của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g(x)$, trong bài toán có tham số.

Phần 2: Biết bảng biến thiên (BBT) của hàm số $y=f(x).$ + Loại bài toán 5: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$, trong bài toán không có tham số. + Loại bài toán 6: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$, trong bài toán có tham số. + Loại bài toán 7: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g(x)$, trong bài toán không có tham số. + Loại bài toán 8: Biết bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=g(x)$, trong bài toán có tham số.

Phần 3: Biết giới hạn của hàm số $y=f(x)$ tại một điểm hoặc vô cùng. + Loại bài toán 9: Biết giới hạn của hàm số $y=f(x)$ tại một điểm hoặc vô cùng, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$, trong bài toán không có tham số. + Loại bài toán 10: Biết giới hạn của hàm số $y = f(x)$ tại một điểm hoặc vô cùng, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$, trong bài toán có tham số.

Phần 4: Biết biểu thức hoặc đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$, tìm tiệm cận của hàm số $y = g(x).$ + Loại bài toán 11: Biết biểu thức hoặc đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$, tìm tiệm cận của hàm số $y = g(x).$

File WORD (dành cho thầy cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Related Posts