Xác định số điểm cực trị của hàm số bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào mọi người,

Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng tính năng tạo bảng giá trị và tính đạo hàm tại một điểm của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG để xác định số điểm cực trị của một hàm số.

Trong bài viết này, chúng ta chỉ tập trung vào việc xác định số điểm cực trị của một hàm số trong một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn nào đó.

Hãy xem thêm về việc xác định số nghiệm của phương trình bằng máy tính cầm tay.

1. Các bước xác định

Giả sử chúng ta muốn xác định số điểm cực trị của hàm số h(x) trong khoảng (a, b), thì chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng tạo bảng giá trị.

Bước 2: Cài đặt sử dụng chỉ hàm f(x).

Bước 3: Khai báo hàm f(x).

Bước 4: Khai báo Start=a, End=b.

Bước 5: Xác định số lần đổi dấu của f(x). Số lần đổi dấu chính là số điểm cực trị.

  • Nếu dấu của đạo hàm thay đổi n lần từ dương sang âm, thì hàm số có n điểm cực đại.
  • Nếu dấu của đạo hàm thay đổi n lần từ âm sang dương, thì hàm số có n điểm cực tiểu.

2. Thực hành xác định

Ví dụ, để xác định số điểm cực trị của hàm số trong một khoảng, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

Vì hàm số đã cho chứa hàm số lượng giác (sin), nên trước khi thực hiện, chúng ta cần cài đặt đơn vị góc là radian.

Hãy xem thêm về cách cài đặt đơn vị góc (Độ, Radian, Građian).

Bước 1: Mở ứng dụng tạo bảng giá trị.

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK.

Bước 2: Cài đặt sử dụng chỉ hàm f(x).

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC.

Bước 3: Khai báo hàm f(x).

Bước 3.1: Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK.

Bước 3.2: Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d/dx) => nhấn phím OK => nhập.

Bước 3.3: Nhấn phím OK.

Bước 4: Khai báo khoảng giá trị.

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập => nhấn phím EXE => nhập => nhấn phím EXE => nhập => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE.

Bước 5: Xác định số lần đổi dấu của f(x). Số lần đổi dấu chính là số điểm cực trị.

Dựa vào bảng giá trị vừa tìm được, chúng ta dễ dàng nhận thấy đạo hàm thay đổi dấu 5 lần từ dương sang âm. Vì vậy, hàm số này có 5 điểm cực đại.

Vậy số điểm cực trị (cực đại) của hàm số x-sin 2 x+3 trong khoảng là 5.

3. Lời kết

Việc sử dụng khéo léo tính năng tạo bảng giá trị và tính đạo hàm tại một điểm của máy tính CASIO fx 880 BTG giúp chúng ta xác định chính xác và nhanh chóng số điểm cực trị của một hàm số trong một khoảng nhất định.

Để xác định số điểm cực trị của hàm số trên tập xác định hoặc xác định tọa độ chính xác của các điểm cực trị, chúng ta cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp.

Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.

Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Thành Nhân, “Nghiên cứu ứng dụng chức năng Table của máy tính CASIO fx-580VN X vào hỗ trợ giải một số dạng toán phổ thông”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 9, Số 3, 2020, 3-12

Related Posts