Bài viết Về Bảng phân bố tần số và tần suất sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này trong lý thuyết thống kê.

Lý thuyết về Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài giảng: Một số khái niệm cơ bản về thống kê – Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

1. Một số khái niệm cơ bản:

+) Một nhóm hữu hạn các phần tử được thu thập để nghiên cứu được gọi là một mẫu.

+) Số lượng phần tử trong một mẫu được gọi là kích thước mẫu.

+) Các giá trị thu được từ quan sát trên mẫu được gọi là số liệu mẫu.

Chú ý: Khi thực hiện nghiên cứu thống kê (theo mục đích đã định), cần xác định nhóm phần tử nghiên cứu, thu thập số liệu.

Ví dụ: Số liệu thống kê điểm kiểm tra môn toán của lớp 10A

2. Định nghĩa:

Giả sử có một dãy số liệu thống kê gồm n số và có k giá trị khác nhau (k ≤ n). Gọi xi là một giá trị bất kì trong k giá trị đó, ta có:

Tần số: số lần xuất hiện giá trị xi trong dãy số liệu gọi là tần số của giá trị đó, ký hiệu là ni.

Ví dụ: Trong bảng số liệu trên, có 7 giá trị khác nhau:

x1 = 4, x2 = 5, x3 = 6, x4 = 7, x5 = 8, x6 = 9, x7 = 10

x1 = 4 xuất hiện 3 lần => n1 = 3 (tần số của x1 là 3)

Tần suất: Số fi = ni/n * 100% gọi là tần suất của giá trị xi (tỷ lệ phần trăm)

Ví dụ: x1 có tần số là 3, do đó: f1 = 3/n * 100% = 5%

3. Bảng phân bố tần suất và tần số

Tên dữ liệu Tần số Tần suất (%)

x1

x2

.

.

xk

n1

n2

.

.

nk

f1

f2

.

.

fk

Tổng n1+…+nk 100%

Ví dụ: Bảng phân bố tần số và tần suất điểm kiểm tra 15 phút môn toán lớp 10CB

Điểm toán Tần số Tần suất ( %)

4

5

6

7

8

9

10

3

7

11

9

6

7

2

6,67

15,56

24,44

20

13,33

15,6

4,4

Tổng 45 100%

Chú ý: Nếu bỏ cột tần số thì ta có bảng phân bố tần suất; bỏ cột tần suất thì ta có bảng phân bố tần số.

4. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp

Giả sử dãy số liệu thống kê đã cho được chia thành k lớp (k < n). Xét lớp thứ i trong k lớp đó, ta có:

Số ni là số lượng số liệu trong lớp thứ i, gọi là tần số của lớp đó.

Tần số của lớp thứ i được ký hiệu là fi.

Ví dụ: Theo bảng thông kê trên, chúng ta có thể chia thành 3 lớp [4;7], [7;9], [9;10]

Lớp điểm toán Tần số Tần suất ( %)

[4;7]

[7;9]

[9;10]

21

15

9

46,67

33,33

20

Tổng 45 100%

Bảng này được gọi là bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp. Nếu bỏ cột tần số thì ta có bảng phân bố tần suất ghép lớp; Nếu bỏ cột tần suất thì ta có bảng phân bố tần số ghép lớp.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 10 khác:

 • Lý thuyết Biểu đồ
 • Lý thuyết Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 • Lý thuyết Phương sai và độ lệch chuẩn
 • Lý thuyết Tổng hợp chương Thống kê

Đã có lời giải cho bài tập Toán lớp 10 trong sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Tìm SALE trên shopee trong tháng 7:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Posts