Chuyên đề mũ và logarit – Đặng Việt Đông

TOANMATH.com xin giới thiệu đến bạn đọc phiên bản đặc biệt của tài liệu chuyên đề mũ và logarit do thầy Đặng Việt Đông biên soạn. Tài liệu này bao gồm 506 trang được cấu trúc rõ ràng và đã được lựa chọn kỹ các bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit nhằm giúp học sinh tự học, rèn luyện nội dung Giải tích chương 2 – lớp 12 cũng như ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán.

Nội dung tài liệu chuyên đề mũ và logarit – Đặng Việt Đông: CHUYÊN ĐỀ MŨ – LŨY THỪA + Tính giá trị của biểu thức chứa lũy thừa. + Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa lũy thừa. + So sánh các lũy thừa. + Tính chất của lũy thừa. CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LŨY THỪA + Xác định tập xác định của hàm số chứa hàm lũy thừa. + Đạo hàm hàm số lũy thừa. + Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số lũy thừa. + Tính giá trị của hàm số. CHUYÊN ĐỀ LOGARIT + Tính giá trị của biểu thức chứa logarit. + Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa logarit. + So sánh các biểu thức logarit. + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức chứa logarit. CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MŨ – LOGARIT + Xác định tập xác định của hàm số mũ, hàm số logarit. + Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. + Khảo sát tính đơn điệu, tiệm cận, cực trị. + Tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit. + Vẽ đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit và giải các bài toán liên quan. + Tính giá trị của hàm số mũ, hàm số logarit. + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức chứa hàm mũ, hàm số logarit một biến số. + Các bài toán về lãi suất – trả góp. + Các bài toán thực tế liên ngành. [ads] CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ + Phương trình cơ bản. + Cách đưa về cùng cơ số. + Cách đặt ẩn phụ. + Cách lôgarit hóa, mũ hóa. + Cách từ hàm số, đánh giá. CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT + Phương trình cơ bản. + Cách đưa về cùng cơ số. + Cách đặt ẩn phụ. + Cách lôgarit hóa, mũ hóa. + Cách từ hàm số, đánh giá. CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ + Bất phương trình cơ bản. + Cách đưa về cùng cơ số. + Cách đặt ẩn phụ. + Cách lôgarit hóa, mũ hóa. + Cách từ hàm số, đánh giá. CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT + Bất phương trình cơ bản. + Cách đưa về cùng cơ số. + Cách đặt ẩn phụ. + Cách lôgarit hóa, mũ hóa. + Cách từ hàm số, đánh giá. CHUYÊN ĐỀ MIN, MAX MŨ – LOGARIT NHIỀU BIẾN + Phương pháp hàm số đặc trưng. + Các phương pháp khác.

Điểm mới trong phiên bản đặc biệt của tài liệu chuyên đề mũ và logarit (so với các phiên bản trước đó của thầy Đặng Việt Đông – chi tiết xem thêm trên TOANMATH.com): + Tất cả các bài toán trắc nghiệm về mũ và logarit trong tài liệu này đều có đáp án và lời giải chi tiết. + Tài liệu bổ sung nhiều dạng toán mới về mũ và logarit, đặc biệt là các dạng toán vận dụng cao xuất hiện trong các đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 gần đây. + Kiến thức và bài tập về mũ – logarit được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó dựa trên mức độ nhận thức: nhận biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao cấp. Điều này giúp học sinh thuộc các đối tượng với năng lực khác nhau dễ dàng tìm kiếm phần nội dung phù hợp cho mình, dù số trang của tài liệu là khá lớn. + Phần bài tập và lời giải được phân biệt riêng biệt, thuận lợi cho việc in ấn và giao nộp bài tập của giáo viên.

Tải tài liệu

Related Posts