Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được coi là một trong những thì phức tạp nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Đây là một thì thường xuất hiện trong các đề thi tiếng Anh, vì vậy bạn cần nắm vững loại thì này. TOPICA Native đã tổng hợp những kiến thức căn bản nhất mà bạn cần biết để hiểu rõ về thì tương lai hoàn thành trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:

  • Thì tương lai đơn (Simple Future) – Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập
  • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) – Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập

1. Khái niệm về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ xảy ra và kéo dài liên tục cho đến một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ví dụ: Tôi sẽ đã làm việc cho công ty này trong 19 năm khi đến ngày 28 tháng Tư.

Ví dụ: Đến tháng Mười Một, chúng ta sẽ đã sống trong căn nhà này trong 10 năm.

2. Cấu trúc của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will + have + been + V-ing

Trong đó, S (subject): Chủ ngữ

will/ have: trợ động từ

been: phân từ 2 của động từ “to be”

V-ing: động từ + “ing”

Ví dụ:

  • Cho tới cuối năm nay, James sẽ đã làm việc tại Ngân hàng Quốc gia trong 5 năm.
  • Tôi sẽ đang học tiếng Anh trước 8 giờ tối mai.

2.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + will not + have + been + V-ing

Ví dụ:

  • Họ sẽ không sống ở Hà Nội được 10 ngày tính đến tuần sau.
  • Tôi sẽ không đọc sách được 2 tháng tính đến cuối tháng Mười.

2.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t

Ví dụ:

  • Ông Smith sẽ đã dạy học được 20 năm khi ông ấy về hưu không?
  • Bạn sẽ ở đây được 2 tuần tính đến ngày 14 tháng 4 không?

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +… ?

Ví dụ:

  • Bạn sẽ chơi bóng được bao lâu tính đến năm sau?
  • Họ sẽ sở hữu chiếc xe đó được bao lâu tính đến cuối tháng sau?

3. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là một trong những thì phức tạp nhất, làm cho người học tiếng Anh “đau đầu” vì chúng ta thường nhầm lẫn về việc khi nào chúng ta có thể sử dụng thì này. Nếu bạn đang có những thắc mắc tương tự, hãy xem bảng sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Cách sử dụng:

Ví dụ:

Cuối cùng, chúng ta sẽ học được cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh. Hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp. Hãy tìm hiểu thêm về các phương pháp học Anh ngữ hiệu quả khác cũng như kiến thức mới thông qua các bài viết tiếp theo của TOPICA Native. Chúc bạn học tốt! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại một bình luận để TOPICA Native có thể hỗ trợ bạn.

Related Posts