Nghị luận Chớ nên tự phụ (7 mẫu)

Bài viết số 4 lớp 7: Em hãy viết đoạn văn biện luận với đề bài “Đừng tự mãn” gồm nhiều bài văn mẫu hay giúp các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Dàn ý biện luận Đừng tự mãn

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần biện luận:

Mẫu: Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng là phải tránh việc tự mãn. Đây là một lời khuyên quan trọng vì tự mãn có thể dẫn đến sự lơ đễnh, không còn sự cống hiến và phát triển của bản thân. Vì vậy, chúng ta cần xem xét và nghiêm túc thực hiện lời khuyên này.

2. Thân bài:

a. Giải thích vấn đề cần thảo luận:

  • Tự mãn là một thói quen tự cao tự đại
  • Tự mãn khiến chúng ta ngừng phát triển và không dễ dàng chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác
  • Tự mãn cản trở sự tiến bộ và sự hoàn thiện của bản thân

b. Tranh luận về độ chính xác của lời khuyên:

– Tự mãn gây hạn chế trong việc tiếp thu kiến ​​thức:

  • Khi chúng ta tự mãn, chúng ta có thể ngừng học hỏi và không còn khát khao để nâng cao kiến thức của mình
  • Không tự mãn giúp chúng ta nhận ra rằng không có ai hoàn hảo và luôn có thể học hỏi từ người khác

– Tự mãn cản trở sự phát triển cá nhân:

  • Khi chúng ta tự mãn, chúng ta không có động lực để phát triển và cải thiện bản thân
  • Không tự mãn giúp chúng ta nhận ra rằng luôn có cơ hội để phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

– Tự mãn ảnh hưởng đến quan hệ với người khác:

  • Khi chúng ta tự mãn, chúng ta có thể trở nên ích kỷ và không chịu lắng nghe ý kiến ​​của người khác
  • Không tự mãn giúp chúng ta tạo ra mối quan hệ tốt hơn với người khác và hòa nhập vào xã hội

3. Kết bài: Tổng kết lại ý nghĩa của lời khuyên và đưa ra lời khuyên cuối cùng:

Mẫu: Lời khuyên “Đừng tự mãn” là lời khuyên quan trọng giúp chúng ta duy trì tinh thần cống hiến, tiếp tục phát triển và đạt được thành công. Chúng ta cần biết rằng không có ai hoàn hảo và luôn có thể tiến bộ. Vì vậy, hãy tỏ ra khiêm tốn, hòa nhã và luôn sẵn lòng học hỏi từ người khác. Điều này sẽ giúp chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công.

Đoạn văn biện luận Đừng tự mãn

Đoạn văn biện luận về Đừng tự mãn mẫu 1

Lời khuyên “Đừng tự mãn” luôn đúng và cần thiết trong cuộc sống. Tự mãn khiến chúng ta ngừng chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác. Khi chúng ta tự mãn, chúng ta không còn sẵn lòng học hỏi và phát triển bản thân. Điều này làm hạn chế tiềm năng của chúng ta và không cho phép chúng ta tiến bộ. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận thức rằng không có ai hoàn hảo và luôn có thể học hỏi từ người khác. Đừng để sự tự mãn ngăn chặn chúng ta khám phá những tiềm năng và khả năng tiếp bước trong cuộc sống.

Đoạn văn biện luận về Đừng tự mãn mẫu 2

Trong cuộc sống, tự mãn là một tình trạng không tốt và cần được tránh. Tự mãn khiến chúng ta ngừng phát triển và không chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác. Khi chúng ta tự mãn, chúng ta không có động lực để cải thiện bản thân và trở nên ích kỷ. Điều này dẫn đến sự cô lập và không được sự tôn trọng và hỗ trợ từ người khác. Để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, hãy từ chối tình trạng tự mãn và luôn luôn sẵn lòng học hỏi và phát triển bản thân.

Biện luận Đừng tự mãn lớp 7

Biện luận Đừng tự mãn ngắn gọn

Khi chúng ta tự mãn, chúng ta không chịu khiêm tốn và không còn sẵn lòng học hỏi từ người khác. Điều này khiến chúng ta ngừng phát triển và không tiếp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta cần nhận thức rằng không có ai hoàn hảo và luôn có thể học hỏi từ người khác. Đừng tự mãn để chúng ta có thể tiến bộ và đạt được thành công trong cuộc sống.

Đoạn văn biện luận về Đừng tự mãn mẫu 3

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tự mãn về bản thân vì không ai hoàn hảo. Tự mãn khiến chúng ta ngừng phát triển và không tiếp thu kiến thức từ người khác. Đừng tự mãn để chúng ta có thể tiến bộ và trở thành bản thân tốt hơn. Hãy luôn sẵn lòng học hỏi và chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác để trở thành người thành công.

Đoạn văn biện luận về Đừng tự mãn mẫu 4

Trong cuộc sống, chúng ta không nên tự mãn về bản thân vì không ai hoàn hảo. Tự mãn khiến chúng ta ngừng phát triển và không chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác. Hãy luôn tiếp thu kiến thức, học hỏi từ người khác để trở thành người thực sự thành công.

Đoạn văn biện luận về Đừng tự mãn mẫu 5

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tự mãn về bản thân vì không ai hoàn hảo. Tự mãn khiến chúng ta ngừng phát triển và không chấp nhận ý kiến và sự giúp đỡ của người khác. Hãy luôn khiêm tốn và sẵn lòng học hỏi từ người khác để trở thành một người tốt hơn.

Related Posts