Nguyên âm là gì? Quy tắc và các loại nguyên âm trong tiếng Anh

Để phát âm tiếng Anh chính xác, học sinh cần hiểu rõ về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Điều này sẽ giúp quá trình học và phát âm từ tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Bài viết này tập trung vào khái niệm nguyên âm và vai trò của chúng trong tiếng Anh.

1. Khái niệm nguyên âm

Nguyên âm trong tiếng Anh tương đương với nguyên âm trong tiếng Việt. Nguyên âm trong tiếng Anh được hiểu là các âm thanh được tạo ra bằng cách không có sự cản trở khi luồng khí từ thanh quản lên môi được phát ra. Nguyên âm có thể đứng một mình, đứng trước hoặc sau các phụ âm để tạo thành từ khi phát âm.

Nguyên âm trong tiếng Anh được phân loại dựa trên 4 khía cạnh chính: vị trí của lưỡi trong khoang miệng, hình dạng môi, sự căng cơ miệng và nguyên âm đơn – nguyên âm kép. Trong tiếng Anh, có 5 nguyên âm chính, bao gồm: u, e, o, a, i. Dựa trên 5 nguyên âm này, bảng phiên âm tiếng Anh chuẩn quốc tế (IPA) đã chia thành các nguyên âm đơn và nguyên âm kép.

2. Phân loại nguyên âm

Nguyên âm có hai loại: nguyên âm đơn và nguyên âm kép. Trong nguyên âm đơn, có nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

2.1. Nguyên âm đơn

Phát âm đúng nguyên âm dài và ngắn sẽ giúp bạn diễn đạt đúng từ, tránh hiểu lầm đưa ra một từ hoàn toàn khác nghĩa.

2.2. Nguyên âm kép

Nguyên âm kép được tạo ra từ 2 âm nguyên âm đơn. Trong nguyên âm kép, âm đầu tiên luôn là âm chính và âm thứ hai là âm khép miệng. Phát âm từng nguyên âm đơn riêng lẻ sẽ khiến người nghe hiểu thành 2 âm nguyên âm đơn.

Phát âm nguyên âm kép khá khó đối với người Việt, vì ta dễ bị nhầm lẫn với các nguyên âm đơn dài.

3. Quy tắc phát âm nguyên âm trong tiếng Anh

3.1. Quy tắc 1

Cách phát âm phụ âm G sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguyên âm nằm ngay sau nó.

G sẽ được phát âm là /g/ nếu sau G là các nguyên âm như a, u, o.

Ví dụ: game /ɡeɪm/: trò chơi, guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/: bảo hành, bảo lãnh, guard /ɡɑːd/: người canh gác,…

Tuy nhiên, G sẽ được phát âm thành /dʒ/ nếu sau đó là các nguyên âm như i, e, y.

Ví dụ: giant /ˈdʒaɪ.ənt/: khổng lồ, gen /dʒen/: gen,…

3.2. Quy tắc 2

Phụ âm C có cách phát âm khác nhau tùy thuộc vào nguyên âm đứng sau nó.

C sẽ được phát âm là /k/ nếu sau đó là các nguyên âm a, u, o.

Ví dụ: car /kɑːr/: xe ô tô, confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tin, cucumber /ˈkjuː.kʌm.bər/: dưa chuột,…

Tuy nhiên, C sẽ được phát âm thành /s/ nếu sau đó là các nguyên âm như i, e, y.

Ví dụ: circle /ˈsɜː.kəl/: hình tròn, cease /siːs/: ngừng, cynical /ˈsɪn.ɪ.kəl/: hoài nghi,…

3.3. Quy tắc 3

Không cần phát âm phụ âm R nếu phía trước nó là một nguyên âm yếu như /ə/.

Ví dụ: interest /ˈɪn.trəst/: quan tâm, international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: quốc tế,…

3.4. Quy tắc 4

Nguyên âm “e” sẽ trở thành âm câm nếu nó được kết thúc bằng cụm nguyên âm + phụ âm + nguyên âm “e”, và nguyên âm trước phụ âm đó sẽ là nguyên âm kép.

Ví dụ: cure /kjʊər/: chữa trị, care /keər/: quan tâm, site /saɪt/: địa điểm,…

3.5. Quy tắc 5

Trong một số trường hợp, phụ âm cuối cần được nhân đôi:

Sau một nguyên âm ngắn là các phụ âm F, L, S.

Ví dụ: well, fill, call,…

Khi từ có hai âm tiết và các phụ âm như B, D, G, M, N, P đứng ngay sau một nguyên âm ngắn.

Ví dụ: connect, common, cabbage, rabbit,…

4. Cách phát âm nguyên âm theo bảng IPA

Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế (IPA) gồm 44 âm (20 nguyên âm và 24 phụ âm). Các âm này được viết bằng chữ Latin và có biểu đạt âm. Do đó, từ phiên âm, người học sẽ biết cách đọc và phát âm từ chính xác.

5. Tác dụng của nguyên âm trong tiếng Anh

Khi phát âm đúng các nguyên âm, bạn có thể xác định vị trí trọng âm dựa trên một số nguyên âm. Một số quy tắc đánh trọng âm liên quan đến xác định nguyên âm. Hiểu sâu về nguyên âm trong tiếng Anh không chỉ cải thiện khả năng phát âm mà còn cải thiện kết quả trong các bài kiểm tra trọng âm từ vựng.

Phát âm nguyên âm chính xác còn giúp người nói tự tin hơn trong giao tiếp với người bản ngữ.

Với những kiến thức trên, bạn sẽ hiểu về nguyên âm là gì và cách phát âm đúng. Tóm lại, nguyên âm trong tiếng Anh tương đương với tiếng Việt nhưng cách phát âm và kết hợp từ lại khác nhau hoàn toàn. Hãy luyện tập nhiều để có khả năng phát âm tiếng Anh tốt khi học sau này!

Related Posts