Phân tích bài Người lái đò sông Đà- Nguyễn Tuân

1. Tổng quan phân tích bài Người lái đò sông Đà

1.1 Mở đầu

– Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân: Nhà văn tài hoa và phong cách nghệ thuật độc đáo.

– Giới thiệu về tác phẩm: Người lái đò sông Đà là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân, nói về vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Tây Bắc.

1.2 Thân bài

a. Lời đề từ

– Lời đề từ 1: Thể hiện cảm xúc mãnh liệt trước vẻ đẹp của sông Đà.

– Lời đề từ 2: Đặc điểm độc đáo của sông Đà so với các dòng sông khác.

b. Hình ảnh dòng sông Đà

  • Cảnh đá bờ sông: mô tả cảnh đá hai bên sông và cảm nhận sự hiểm trở của vách đá.
  • Cảnh mặt ghềnh Hát Lóong: nơi hoang sơ nguy hiểm và hoạt động quyết liệt của nước và đá.
  • Cảnh hút nước: mô tả sự hung ác và nguy hiểm của thác nước hút xuống sông.
  • Cảnh trận địa đá: miêu tả sự trắng xóa của sóng và biến đá thành những quân sĩ.
  • Sông Đà trữ tình: mô tả vẻ đẹp của sông Đà qua góc nhìn từ trên máy bay, trong rừng sâu và trên thuyền.

c. Hình ảnh người lái đò sông Đà

– Liên hệ đến hình ảnh người anh hùng Huấn Cao và tài năng, tâm hồn của người lái đò.

– Miêu tả ngoại hình, công việc và tài năng của người lái đò.

– Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân qua tác phẩm này.

1.3 Kết bài

Tổng kết nghệ thuật của tác phẩm và nội dung chính.

2. Sơ đồ phân tích bài người lái đò sông Đà

3. Mẫu phân tích bài người lái đò sông Đà

3.1 Phân tích người lái đò sông Đà mẫu 1

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà. Mô tả chi tiết về hình ảnh sông Đà và người lái đò. Phân tích nghệ thuật của tác phẩm và nội dung chính.

3.2 Phân tích người lái đò sông Đà mẫu 2

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà. Mô tả về hình ảnh người lái đò và công việc của ông. Phân tích tài năng và tâm hồn của người lái đò. Tổng kết về nghệ thuật của tác phẩm.

Related Posts