Khấu trừ VAT

Hoá đơn lớn hơn 10 triệu phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT

Các thím xem nhé, trước đây với những hoá đơn trên 20 triệu mới phải chuyển khoản qua ngân hàng để được khấu trừ VAT, bây giờ đang đề nghị với những khoản thanh toán từ 10 triệu cũng phải giao dịch qu...