Nghề sales

Muốn làm giàu hãy thử một lần làm nhân viên tiếp thị.

Bạn đã bao giờ nghe đến một câu nói “ Mọi người đều sống bằng cách bán một cái gì đó…“. Trên thực tế nó là như vậy, nhưng đôi khi bạn cho đi người khác còn không nhận chứ đừng nói đế...