Ribbon

Excel – Thanh thực đơn (Ribbon) và những thủ thuật cần biết

Thanh thực đơn hay còn gọi là Ribbon, đây là thanh điều hướng với các các chức năng chính trong Excel bao gồm các nút: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Reviews, View, Developer, Add-Ins̷...